Priserne på v-gym.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.
Når du via dit dankort tilmelder dig et eller flere hold eller et event, så sker det som en forudbetaling for den periode eller aktivitet der er angivet ved købet.
Tilmelding til en venteliste er gratis.
Medlemskontingent er inkluderet i prisen. 
Som udgangspunkt tilbydes ikke refundering af penge for din(e) tilmelding(er), hvis du afmelder dig holdet eller hvis holdet aflyses pga omstændigheder, som er udenfor foreningens kontrol.
Medlemskontingentet refunderes kun, hvis man afmelder sig et hold inden 1. oktober. Der kan blive fratrukket et beløb pr gang du har været tilmeldt holdet.
Der refunderes ikke for sommerhold, da det er administrativt krævende for så kort en periode.
Det er altid muligt at blive flyttet til et andet hold, hvis der er ledige pladser. Eventuel merpris skal betales via medlemmets profil.
Ved start på hold efter 1. januar gives 50% rabat på prisen.

Øvrige betingelserne

 


Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, Visakort, Mastercard