Værløse Gymnastik tilbyder gode ansættelsesvilkår.

Alle trænere ansættes for en sæson. Ansættelse sker, når sæsonprogrammet for den kommende sæson er fastlagt, efter kommunen har frigivet haltider.

Alle trænere får løn efter kvalifikationer og erfaring, og derudover udbetales feriepenge.

Alle trænere tilbydes uddannelse, betalt af Værløse Gymnastik, ligesom trænerne tilbydes sparring i løbet af sæsonen.

Herudover får alle trænere T-shirt med navn og titel.