Kontingentfastsættelse

Kontingentet for at deltage i træning i Værløse Gymnastik fastsættes af bestyrelsen i henhold til følgende retningslinjer:

Én times ugentlig træning for børne- og ungdomshold i 8 måneder (vintersæsonen) koster 900 kr.

Én times ugentlig træning for voksen- og seniorhold i 8 måneder (vintersæsonen) koster 950 kr.

Én times ugentlig træning for familiehold, inklusive et barn, i 8 måneder koster 1.350 kr. Ekstra børn koster 100 kr. pr barn.

 

Hvis et hold træner mere end én time ugentlig, ganges timeprisen op.

Tilsvarende ganges kontingentet op for hold, der træner i 10 måneder.

 

Eksempler:

Et børnehold, der træner én time ugentligt i 10 måneder, koster således kr. 1.125.

Et voksenhold, der træner halvanden time ugentligt i 8 måneder, koster således 1.425 kr.

Et voksenhold, der træner 2 timer ugentligt i 8 måneder, koster således kr. 1.900.

 

Ud over kontingentet kan der blive opkrævet betaling for opvisningstøj, ture ud af huset og ekstra-træning med overnatning m.m.

Prisen fastsættes ud fra omkostningerne forbundet hermed.

 

Der kan også opstå ekstraordinære situationer, som kræver ekstraopkrævning, for eksempel hvis foreningen skal bruge penge på håndsprit.